Напиши Ми

(Speech to Text)

Използвайте магията на преобразуването на глас в текстови документи, чрез диктовка и/или автоматично конвертиране на гласов запис в текст. Диктовка записва в реално време вашата реч в текст. Можете да добавяте допълнителна информация, препинателни знаци, емотикони и да управлявате въвеждането с помощта на гласови команди.

Софтуер за ускорено създаване на документи,
специализиран за български език.

© Copyright 2021 Empower Solutions Ltd. All Rights Reserved.

How to make a website - See it